CENNIK

Aby uczynić naszą propozycję jeszcze bardziej czytelną, przygotowaliśmy zestawienie cen podstawowych badań. Badania specjalistyczne, wykraczające poza opisany poniżej zakres, są wyceniane indywidualnie na podstawie szczegółowych ustaleń.

Operatorzy sprzętu budowlanego, ciężkiego (np koparek, dźwigów), wózków widłowych, żurawi, suwnic i innego sprzętu wymagającego specjalistycznych badań psychologicznych, osoby pracujące na wysokości – 60,00 zł   

Badanie operatorskie na 2 lub więcej stanowisk – 80,00 zł

Osoby kierujące pojazdami w celach służbowych (np przedstawiciele handlowi) z kat. B prawa jazdy – 80,00 zł

Kierowcy sportu motorowego – 100,00 zł

Kierowcy skierowani na badania przez Policję / Prezydenta Miasta / Starostę – 150,00 zł

Kandydaci na kierowców oraz kierowcy zawodowi w ramach kategorii prawa jazdy B, C, D i E – 150,00 zł

Kandydaci na instruktorów i instruktorzy nauki jazdy, kandydaci na egzaminatorów, egzaminatorzy nauki jazdy, osoby ubiegające się o pozwolenie do kierowania tramwajem oraz motorniczy, osoby skierowane przez lekarza oraz osoby ubiegające się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami – 150,00 zł

Kandydaci do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, komornika, kuratora sądowego, syndyka, asesora – 150,00 zł

Osoby zatrudnione lub ubiegające się o stanowisko strażnika miejskiego/gminnego – 150,00 zł

Osoby ubiegające się lub posiadające licencję detektywa – 200,00 zł

Osoby ubiegające się o wydanie lub przedłużenie pozwolenia na posiadanie broni – 250,00 zł

Osoby ubiegające się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą, albo bezpośrednio zatrudnione przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją, a także wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – 200,00 zł

Osoby ubiegające się lub posiadające pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego – 200,00 zł

Pracownicy ochrony fizycznej – 250,00 zł