BADANIA

Bazując na naszym doświadczeniu oferujemy kompleksowy zakres badań psychologicznych, skierowany do osób zainteresowanych uzyskaniem profesjonalnych pozwoleń i licencji, a także uprawnień zawodowych. W Pracowni Badań Psychologicznych wykonujemy następujące badania:

Badania Kierowców

 • Kierowców zawodowych
 • Kierowców samochodów służbowych
 • Kierowców skierowanych przez wydział komunikacji
 • Przekroczenie limitu punktów karnych
 • Jazdę pod wpływem alkoholu lup po użyciu środka działającego podobnie od alkoholu
 • Sprawców wypadków drogowych w którym są ranni lub zabici
 • Kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • Kierowców Taxi
 • Instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów
 • Kierowców i kandydatów uprawiających sport motorowy

Badania Operatorów

 • Operatora wózka widłowego
 • Operatora suwnicy
 • Operatora żurawia
 • Operatora dźwigu
 • Operator podestów ruchomych
 • Operator koparki
 • Operator ładowarki
 • Operator spycharki
 • Operator walca drogowego

Wysokościowe

 • Praca na wysokości do 3 metrów i powyżej 3 metrów

Badania na Broń

 • Osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie pozwolenia na broń (w celach osobistych, ochrony osób i mienia, sportowych, łowieckich, szkoleniowych, kolekcjonerskich)
 • Osób zajmujących się wytwarzaniem/ obrotem materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • Osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
 • Strażników miejskich i gminnych.

Badania Ochroniarzy

 • Osób ubiegających się/ posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Badania dla Sądów

 • Osób kandydujących do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, komornika, kuratora sądowego, syndyka, asesora

Badania Detektywów

 • Osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa